Volsdalsneset - historisk tilbakeblikk. Del 1

Publisert den 02.10.2019 av Color Line Stadion

En historisk vandring i tre deler, fra Volsdalsvågen til Guttavika.


Du har sikkert hørt om Kyststien - gangveien som skal gå fra sentrum og hele veien inn langs Borgundfjorden.


Den delen som går fra Volsdalsvågen Marina til Furuno, ble ferdigstilt i forbindelse med utbyggingen på slakteritomta, der boligkomplekset "Fri sikt" nå tar form.


Vi har fulgt Kyststien på kartet, og sett på hva som var her i tidligere tider. Bli med på en spennende vandring i tre deler. Her en del 1:


Dette bildet er sannsynligvis tatt like etter at Sunnmørshallen ble bygget (1998). Guard Park Lane (kunstgressbana) ligger på høyden med klubbhuset bak vestre mål. Store deler av Volsdalsvågen er fylt igjen og Stolpevika er blitt tomt for slakteriet.


Liv og røre i Volsdalsvågen lenge før hallen og stadion

Rundt forrige hundreårsskifte var Volsdalsvågen nærmest for et industriområde å regne. Sjøen, som i dag stanser ved småbåthavna, gikk nesten inn til østenden av Color Line Stadion. 


Der innfartsveien ligger nå, hadde Rønneberg-firmaet en reperbane - en fabrikk der de laget tau - eller rep. For en by som bygget seg opp på fiskeri og sjøfart, var behovet for tau nesten umettelig. Dette var forresten ikke den eneste reperbanen i byen - det skal ha vært 3-4 stykker av dem. Felles for alle reperbaner var at de var svært lange. Med datidens teknologi var dette nødvendig for å lage lange tau. 


Like ved, fantes en brønn som var kjent for mye og godt vann. Det kunne utnyttes på mer enn en måte. "Redningsselskapet Fladmarks" brønnbåter "Nøk" og "Nap" hentet ferskvann her, blant annet til fiskebåtene som skulle ut på fiskebankene. "Pillers Bryggeri" brukte vannet til verdiskaping på sin egen måte, nemlig ved å brygge øl og lage brus, 


Selve Volsdalsvågen var også en viktig havn under Borgundfjordfisket. Rundt århundreskiftet hadde de fleste båtene som deltok i dette fisket årer og seil som "framdriftsmaskineri". Da var det greit med korte avstander.


Med bedre vannforsyning, motoriserte fiskebåter og mer moderne tauverk, forsvant næringsvirksomheten i Volsdalsvågen smått om senn. Om vi tar noen lange skritt til nyere tid, må vi nevne fotballarenaen Guard Park Lane og tråleren Atlantic.

 


Guard Park Lane var idrettslaget Guards hjemmebane. Den ble bygget som grusbane i 1980, og ble en av Norges første kunstgressbaner i 1984. Her ble det i noen år avviklet vinterserie hvor flere av landets beste fotballag deltok. Guard Park Lane lå på en fjellknaus der CLS ligger nå, og forsvant da grunnarbeidene til dagens stadion ble påbegynt i 2003.

 

Så kan du jo lure på hva tråleren Atlantic har i denne historien å gjøre. Nyttårsorkanen 1991/1992! Det var mye på Nordvestlandet som flyttet på seg under dette voldsomme uværet. Fabrikktråleren Atlantic drev rett og slett i land i Volsdalsvågen . Den var et underlig syn der den lå, men etter alle tv-bildene fra orkanens herjinger var det liksom ingenting som overrasket lenger. 

 

Tråler blåst på land i Volsdalsvågen under nyttårsorkanen i 1992
Tråleren Atlantic ble blåst på land i Volsdalsvågen under nyttårsorkanen i 1992
Relaterte artikler:

Kyststien rundt Volsdalsneset - del 2
Kyststien rundt Volsdalsneset - del 3