Utleie av tennishallen i Ålesund

Tennishallen i Hatlane kan leies på to måter: langtidsutleie og spottimer. Her ser du hvordan.

Utleie er i hovedsak basert på langsiktige leieavtaler og løper fortløpende halvårsvis. Spottimer kan bookes gjennom Matchi. Minste leietid er ut inneværende halvår. Leiepris er 250 kr./t per bane. Ukeplan som viser ledige timer/baner er oppslått i vestibylen eller finnes på Matchi.

 

Ålesund Tennisklubb er hallens største leietaker. Klubben leier tid i hallen på lik linje med private leietakere. Det fordres ikke medlemskap i AaTK for å leie bane i tennishallen.

 

De 2 utendørsbanene disponeres av Aalesund Tennisklubb. Bruk av disse må evt. avtales med klubben.

 

Regler for bruk av tennishallen

Det finnes et eget reglement for bruk av spillebanene innendørs som må følges ved bruk av tennishallen:

  • Kun treningssko kan benyttes inne på banene. Alle andre må benytte blå overtrekkssokker hvis spillehallen skal besøkes.
  • Barnevogner er ikke tillatt medtatt inn i hallen.
  • Det oppfordres til ikke å innta mat i spillehallen (frukt unntatt) eller sukkerholdig drikke (kun vann).
  • Bruk søppeldunker som er satt ut!
  • Inngang til spillehallen skjer gjennom garderober.

 

Tennishallen i Hatlane eies av Brødrene Jangaard AS og driftes av Ålesund Stadion KS v/ Helge Blindheim.

 

Kontaktinformasjon:

helge@colorlinestadion.no

SMS til 90 10 56 46