Utleie av baner i tennishallen i Ålesund

Leie av baner i Tennishallen kan gjøres på to måter: Langtidsleie og spottimer. Her ser du hvordan:

Utleie er i hovedsak basert på langsiktige leieavtaler og løper fortløpende halvårs vis. Minste leietid er ut inneværende halvår. Leiepris er kr 250,- time/bane. Ukeplan som viser ledige time/bane finnes på www.matchi.no. (søk opp Ålesund Tennishall)

Spottid kan kun bookes via www.matchi.no. Pris er kr 300,- bane/time.

 

Ålesund Tennisklubb er hallens største leietaker. Klubben leier tid i hallen på lik linje med private leietakere. Det fordres ikke medlemskap i ÅTK for å leie bane i tennishallen.

De 2 utendørsbanene disponeres av Ålesund Tennisklubb. Bruk av disse må evt. avtales med klubben.

 

Regler for bruk av tennishallen

Det finnes et eget reglement for bruk av spillebanene innendørs som må følges ved bruk av tennishallen:

  • Kun treningssko kan benyttes inne på banene. Alle andre må benytte blå overtrekkssokker hvis spillehallen skal besøkes.
  • Barnevogner er ikke tillatt medtatt inn i hallen.
  • Det oppfordres til ikke å innta mat (frukt unntatt) eller sukkerholdig drikke (kun vann) i spillehallen.
  • Bruk søppeldunkene som er satt ut!
  • Inngang til spillehallen skjer gjennom garderober.

 

Tennishallen i Hatlane eies av Brødrene Jangaard AS, Booking-ansvarlig er Helge Blindheim.

Kontaktinfo:
helge@colorlinestadion.no
SMS til 90 10 56 46