- Parkeringshuset på Volsdalsneset er sårt tiltrengt

Publisert den 19.11.2020 av Color Line Stadion

Tidligere stilte tomteeiere på Volsdalsneset med parkeringsareal under større arrangement. Nå mener de det er på tide med mer ordnede parkeringsforhold.


Illustrasjon: Kosbergs Arkitektkontor.

 

- Ved større arrangement på Color Line Stadion eller i Sparebanken Møre Arena åpnet vi eiendommen vår slik at den fungerte som parkeringsplass for vel 100 biler, forklarer daglig leder i Fri Sikt Volsdalsberga, Christian Young.

Disse parkeringsmulighetene er nå borte etter at byggingen av boligkomplekset «Fri Sikt» startet i 2018. Nabotomten, som er eid av Ålesund Kommunale Eiendom (ÅKE), har også tidligere blitt brukt til parkering, men nå huser den en stor brakkerigg. Også denne tomten vil bli bygget på i fremtiden slik at den ikke kan fungere som parkeringsplass når det trengs.

De 158 seksjonene i Fri Sikt følger Ålesund kommunes parkeringsnorm og bygger 1 parkeringsplass per enhet over 40 m2, samt gjesteparkering og 3 offentlige parkeringsplasser.

- Vi ser svært positivt på at nye parkeringsplasser blir tilført området. Både fordi de nye beboerne får et tilbud dersom de har mer enn én bil, men også fordi området blir mer tilgjengelig, sier Young.


Vil bygge parkeringshus med parkområde på taket

Det er Ålesund Stadion KS og Ålesund Storhall AS som har gått sammen og som ønsker å realisere det nye parkeringshuset på Volsdalsneset. Planen er at det skal plasseres øst for Color Line Stadion og huse hele 655 parkeringsplasser.

- I likhet med mange andre i området ser vi nødvendigheten av å få mer ordnede parkeringsforhold for besøkende til arrangement i hallen og på stadion, sier daglig leder i Ålesund Stadion KS, Helge Blindheim.

Området som parkeringshuset skal bygges på er et friområde som i dag består av en knaus med tett vegetasjon. For å ivareta området og gjøre det mer tilgjengelig skal parkeringshuset bygges med et parkområde på toppen.

- Dette vil være helt i tråd med utviklingen som skjer på Volsdalsneset hvor det skal bygges både strandpromenade, samt ny tursti, fortsetter Blindheim.

 

- Parkeringshus legger til rette for bruk av friområdet

Utviklingen av området er også et poeng som Christian Young trekker frem i diskusjonen rundt parkeringshuset.

- Sammen med Ålesund kommune bygger vi nå en strandpromenade langs sjøfronten. Vi ser for oss at et parkeringshus vil være et positivt bidrag til at denne kan bli brukt av flest mulig, sier Young.

Planprosessen om nytt parkeringshus på Volsdalsneset er nå ute på høring.

-Dersom alt går som planlagt vil byggestart bli over sommeren i 2021, med ferdigstillelse 1. januar 2023, sier Blindheim.

 


Illustrasjon: Kosbergs Arkitektkontor.